อยู่เย็นเป็นสุข ออกอากาศวันที่ 22-12-2555

Added on :  23-Nov-2017
Views :  20
Uploaded by :  chuchat
+ Add To
เผยแพร่เมื่อ 22 ส.ค. 2013 ทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ เวลา 04.00-04.30 สนทนาธรรม เรื่อง บทบาทมหาวิทยาลัยสงฆ์ในประชาคมอาเซียน โดย พระอนิลมาน ธมฺมสากิโย ดร. รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ และ พระเมธาวินัยรส อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย