อยู่เย็นเป็นสุข ออกอากาศวันที่ 29 12 2555

Added on :  23-Nov-2017
Views :  22
Uploaded by :  chuchat
+ Add To
เผยแพร่เมื่อ 29ส.ค. 2555ทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ เวลา 04.00-04.30 สนทนาธรรม เรื่อง มีสติใช้ปัญญานำพาชีวิตด้วยธรรม โดย พระราชปริยัติวิมล รองอธิการบดีวิทยาเขตร้อยเอ็ด และ อาจารย์แหวนทอง บุญคำ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ พรปีใหม่ โดย สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย