อยู่เย็นเป็นสุข ออกอากาศวันที่ 8 12 2555

Added on :  23-Nov-2017
Views :  33
Uploaded by :  chuchat
+ Add To
เมื่อ 8ส.ค. 255ทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ เวลา 04.00-04.30 สนทนาธรรม เรื่อง พระคุณของพ่อ โดย พระครูปรีชาธรรมวิธาน รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร