วิดีทัศน์ มมร

Category: Documentary
Views: 56

เผยแพร่เมื่อ 5 ม.ค. 2556 ทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ เวลา 04.00-04.30 สนทนาธรรม เรื่อง...

Category: hd รายการอยู่เย็นเป็นสุขย้อนหลัง
Views: 55

เมื่อ 8ส.ค. 255ทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ เวลา 04.00-04.30 สนทนาธรรม เรื่อง พระคุณของพ่อ โดย พระครูปรีชาธรรมวิธาน...

Category: hd รายการอยู่เย็นเป็นสุขย้อนหลัง
Views: 18

เผยแพร่เมื่อ 29ส.ค. 2555ทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ เวลา 04.00-04.30 สนทนาธรรม เรื่อง มีสติใช้ปัญญานำพาชีวิตด้วยธรรม...

Category: hd รายการอยู่เย็นเป็นสุขย้อนหลัง
Views: 17

เผยแพร่เมื่อ 22 ส.ค. 2013 ทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ เวลา 04.00-04.30 สนทนาธรรม เรื่อง...

Category: hd รายการอยู่เย็นเป็นสุขย้อนหลัง
Views: 16

เผยแพร่เมื่อ 22 ส.ค. 2555 ทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ เวลา 04.00-04.30 น. สนทนาธรรม โดย พระมหาทองเชิด...

Category: hd รายการอยู่เย็นเป็นสุขย้อนหลัง
Views: 9
Category: hd ศุกร์ถึงธรรมศุกร์ถึงใจ
Views: 8

ศุกร์ถึงธรรมสุขถึงใจ 01 05 2558

Category: hd ศุกร์ถึงธรรมศุกร์ถึงใจ
Views: 4

ศุกร์ถึงธรรมสุขถึงใจ 05 06 2558

Category: hd ศุกร์ถึงธรรมศุกร์ถึงใจ
Views: 4
Category: Documentary
Views: 56

เผยแพร่เมื่อ 22 ส.ค. 2555 ทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ เวลา 04.00-04.30 น. สนทนาธรรม โดย พระมหาทองเชิด...

Category: hd รายการอยู่เย็นเป็นสุขย้อนหลัง
Views: 9

เมื่อ 8ส.ค. 255ทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ เวลา 04.00-04.30 สนทนาธรรม เรื่อง พระคุณของพ่อ โดย พระครูปรีชาธรรมวิธาน...

Category: hd รายการอยู่เย็นเป็นสุขย้อนหลัง
Views: 18

เผยแพร่เมื่อ 22 ส.ค. 2013 ทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ เวลา 04.00-04.30 สนทนาธรรม เรื่อง...

Category: hd รายการอยู่เย็นเป็นสุขย้อนหลัง
Views: 16

ศุกร์ถึงธรรมสุขถึงใจ 01 05 2558

Category: hd ศุกร์ถึงธรรมศุกร์ถึงใจ
Views: 4

ศุกร์ถึงธรรมสุขถึงใจ 05 06 2558

Category: hd ศุกร์ถึงธรรมศุกร์ถึงใจ
Views: 4
Category: hd ศุกร์ถึงธรรมศุกร์ถึงใจ
Views: 8

เผยแพร่เมื่อ 29ส.ค. 2555ทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ เวลา 04.00-04.30 สนทนาธรรม เรื่อง มีสติใช้ปัญญานำพาชีวิตด้วยธรรม...

Category: hd รายการอยู่เย็นเป็นสุขย้อนหลัง
Views: 17

เผยแพร่เมื่อ 5 ม.ค. 2556 ทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ เวลา 04.00-04.30 สนทนาธรรม เรื่อง...

Category: hd รายการอยู่เย็นเป็นสุขย้อนหลัง
Views: 55

เผยแพร่เมื่อ 5 ม.ค. 2556 ทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ เวลา 04.00-04.30 สนทนาธรรม เรื่อง...

Category: hd รายการอยู่เย็นเป็นสุขย้อนหลัง
Views: 55

เผยแพร่เมื่อ 29ส.ค. 2555ทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ เวลา 04.00-04.30 สนทนาธรรม เรื่อง มีสติใช้ปัญญานำพาชีวิตด้วยธรรม...

Category: hd รายการอยู่เย็นเป็นสุขย้อนหลัง
Views: 17
Category: hd ศุกร์ถึงธรรมศุกร์ถึงใจ
Views: 8

ศุกร์ถึงธรรมสุขถึงใจ 05 06 2558

Category: hd ศุกร์ถึงธรรมศุกร์ถึงใจ
Views: 4

ศุกร์ถึงธรรมสุขถึงใจ 01 05 2558

Category: hd ศุกร์ถึงธรรมศุกร์ถึงใจ
Views: 4

เผยแพร่เมื่อ 22 ส.ค. 2013 ทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ เวลา 04.00-04.30 สนทนาธรรม เรื่อง...

Category: hd รายการอยู่เย็นเป็นสุขย้อนหลัง
Views: 16

เมื่อ 8ส.ค. 255ทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ เวลา 04.00-04.30 สนทนาธรรม เรื่อง พระคุณของพ่อ โดย พระครูปรีชาธรรมวิธาน...

Category: hd รายการอยู่เย็นเป็นสุขย้อนหลัง
Views: 18

เผยแพร่เมื่อ 22 ส.ค. 2555 ทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ เวลา 04.00-04.30 น. สนทนาธรรม โดย พระมหาทองเชิด...

Category: hd รายการอยู่เย็นเป็นสุขย้อนหลัง
Views: 9
Category: Documentary
Views: 56